Aanlevering brontekst

 

Digitaal aangeleverde brondocumenten genieten onze voorkeur.

 

Bij courant terugkerende opdrachten leggen wij domeinspecifieke vertaalgeheugens aan, waardoor wij:

- consistentie en gebruik van de juiste terminologie kunnen waarborgen

- herhalingen in de tekst zelf en overeenkomsten met eerder voor u vertaalde teksten eruit kunnen filteren,

  die wij vervolgens niet of slechts gedeeltelijk berekenen en waardoor wij u de meest aantrekkelijke prijs

  kunnen aanbieden.

 

Indien u over digitaal referentiemateriaal en/of woordenlijsten beschikt, ontvangen wij deze graag  zodat wij tot een eindproduct kunnen komen dat volledig aan uw verwachtingen voldoet.

 

 

 

 


U kunt ons steeds een voorbeeldtekst doorsturen voor een vrijblijvende prijsaanvraag.